Kentsel Dönüşüm, yapıların mevcut yönetmeliklere uygun olarak yeniden yapılması veya var olan yapıların güçlendirilmesi böylelikle yapıların depreme dayanıklı modern hale getirilmesi ve yapılan yeni binalar ile şehir dokusunun restore edilmesi anlamına geliyor.
31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 saylı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun bir diğer adıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu depreme dayanıksız eski binaları bağlı olduğu belediyenin imar koşullarına göre yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. Bunun için binada oturan herhangi bir kat malikinin Müteahhiti arayıp bilgi talep etmesi yeterli.
Kentsel Dönüşüm ile binanın yenilenmesi için öncelikle Deprem Risk Raporu alınması gerekiyor. Bu rapor sonrasında kentsel dönüşüm kredisi, vergi ve harç muafiyetleri kapsamında binalardaki hak sahipleri kendi seçtikleri firma ile depreme güvenli yeni binalarını inşa edebiliyor.
Kentsel dönüşüm Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerini kapsıyor.
Genellikle eski binaların yapımında hazır beton kullanılmamış ise, beton dayanımları alınan karot numunesi sonuçlarında C10 değerinin altında ise alt katlarda su yalıtımı yapılmamış ise, binanın girişindeki dükkan veya daire tadilatı ile herhangi bir kiriş kolon tadilatı yapıldı ise, kiriş veya kolonlarda çatlaklar oluşmuş ise binanın riskli durumda olabileceği söylenebilir.
Riskli bölge ve riskli bina tespitleri sonrasında yıktırma işlemleri sadece bina ve enkaz bedeline bağlı şekilde yürütülür. Buna göre Kentsel Dönüşüm kapsamında anlaşılan müteahhit gerekli izinleri alarak yıkım işlemini gerçekleştirir.
Deprem Risk Raporu için mevcut bina ile ilgili herhangi bir kişinin müteahhite ulaşması yeterlidir. Bunun için tüm bina sakinlerinin ortak karar almasına gerek yoktur. Talep doğrultusunda müteahhit ekipleri binaya gelerek analiz ve incelemeler yapacak bu doğrultuda Deprem Risk Raporu hazırlayarak bina için bakanlığa sunar. Bakanlık binada oturan herkese binaları için yapılan yapılacak çalışmalar ve bunlarla ilgili sonuçları içeren bir bilgi tebligatı yapar.
Kentsel Dönüşüm için bina kat malikleri çoğunluğu sağlayamazlarsa Bakanlık veya TOKİ acil kamulaştırma yapabiliyor. Üstündeki bina/yapı yıkılmış olan arsanın sahiplerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebiliyor.
Bina ve daire sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı teşviklerinden yararlanabilir. Kiracılar ise yeni daire almak istediklerinde devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi ve taşınma parası alabilir. Yeni bina için tüm noter harcı, belediye ve tapu giderlerine de ayrıca muafiyet bulunmakadır. Tüm bunların yanında ketsel dönüşüm kapsamında yapacağınız yenileme ile mevcut taşınmazınızın değerii 3 katına kadar arttırabilirsiniz. Ömrü 20 yılın üstündeki binalar yapılan araştırmalara göre her yıl % 0,3 değerinde değer kaybetmektedir.

Bizlere ilettiğiniz sık sorulan soruları; bu sayfada derledik, Danışmanlık, Taahhüt Hizmetleri, Ticari ve Konut projeleri hakkında daha fazla bilgi ve sorularınız için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.